panelarrow

Wyposażenie

Ponieważ członkowie projektu muszą finansować zakup swojego wyposażenia samodzielnie, jest to proces kosztowny i długotrwały. Wychodząc naprzeciw osobom zainteresowanym dołączeniem do projektu, zamieszczamy naszą tabelę wyposażenia członka LPON.

Poniższy dokument zawiera nasze rekomendacje dotyczące pozycji podstawowych – obowiązkowych – które musi nabyć każdy członek samodzielnie, oraz dodatkowych – nieobowiązkowych – jednak przydatnych na późniejszych etapach szkolenia. Rekomendacje są oparte na naszych długoletnich doświadczeniach działań piechoty lekkiej oraz potrzebie częściowej unifikacji sprzętu na szczeblu oddziału. Są to często wysokiej jakości produkty, a w związku z tym kosztowne – jednakże na pewno warte inwestycji na lata działalności szkoleniowej. Dla części pozycji dopuściliśmy pewną liczbę zamienników, czyli pozycji alternatywnych ze względu na ich dostępność lub niższą cenę – dla osób szukających ekonomicznych rozwiązań, lub po prostu posiadających już pewną liczbę sortów z wcześniejszych aktywności („Strzelec”, harcerstwo, ASG, paintball).

Jeżeli zamierzasz dołączyć do naszego projektu, powinieneś zawczasu zapoznać się z poniższą listą i odpowiednio wcześniej zaplanować budżet, by móc terminowo zaopatrywać się w wymagane wyposażenie, co jest kluczowe dla szkolenia na odpowiednim poziomie (ciężko jest uczyć postaw strzeleckich bez chociażby atrapy broni palnej, maskowania indywidualnego bez farbek maskujących, wyznaczania azymutów bez busoli itd.).

 

Wyposażenie indywidualne członka Opolskiej ON 2017 v.25.10
pdf_downlaod