panelarrow

Rekrutacja

NABÓR DO PLUTONU SZKOLNEGO 2018 OTWARTY!
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 10 LUTEGO 2018 ROKU.

Wszystkie osoby chcące wstąpić do Opolskiej ON zobowiązane są odbyć szkolenie podstawowe (unitarne), realizowane metodą weekendową – jeden weekend (sobota – niedziela) w każdym z 6 kolejnych miesięcy. Zaliczenie tego szkolenia jest warunkiem przyjęcia do Opolskiej ON. Ze względu na obszerny zakres materiału konieczne będzie również samokształcenie w formie e-learningu (materiały dostępne po przyjęciu na szkolenie podstawowe). Szkolenie rozpocznie się w styczniu 2018 r.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest:
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz opłacenie składki członkowskiej (możliwe przystąpienie po spotkaniu organizacyjnym, jednak nie później niż do pierwszych zajęć) – procedura.
2. Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),
3. Wiek minimum 18 lat (preferowane osoby 25+),
4. Polskie obywatelstwo,
5. Zgromadzenie niezbędnego wyposażenia do zajęć (lista poniżej).
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi systemu szkolenia LPON.

Tematyka zajęć:
1. Taktyka – taktyka indywidualna oraz podstawy taktyki drużyny i plutonu lekkiej piechoty,
2. Szkolenie ogniowe – obsługa i strzelania z broni strzeleckiej (7,62 mm kbk AKM),
4. Regulaminy – musztra indywidualna i zespołowa,
5. SERE – wprowadzenie do survivalu militarnego,
6. Szkolenie sapersko – inżynieryjne – podstawy inżynieryjnego zabezpieczenia pola walki,
7. Terenoznawstwo – zasady orientacji topograficznej oraz wykonywanie marszu na orientację,
8. Łączność – zasady prowadzenia korespondencji i nawiązywania łączności radiowej,
9. OPBMR – stosowanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,
10. Szkolenie medyczne – podstawy ratownictwa taktycznego – samopomoc i pomoc koleżeńska na polu walki.

Niezbędne wyposażenie:
Osoby przyjęte na szkolenie unitarne zobowiązane są do skompletowania poniższego wyposażenia indywidualnego.

Umundurowanie:
a. beret ON.pl
b. mundur w maskowaniu wz.93 pantera leśna
c. czapka polarowa
d. kapelusz w maskowaniu wz.93 pantera leśna
e. buty za kostkę typu wojskowego
f. rękawiczki taktyczne

Uzbrojenie:
g. oporządzenie taktyczne
h. atrapa/broń szkolna/broń palna AR/AK
i. hełm z pokrowcem w maskowaniu wz.93 pantera leśna
j. maska przeciwgazowa MP5
k. łopatka piechoty

Bytowanie:
l. plecak patrolowy
m. karimata
n. śpiwór
o. manierka z kubkiem
p. farbki do maskowania
r. tarp z odciągami
s. krzesiwo

Szczegółowe rekomendacje odnośnie wyposażenia oraz dopuszczalne terminy zakupu poszczególnych jego elementów dostępne są w zakładce WYPOSAŻENIE.

*Każdy członek oddziału jest zobowiązany w ramach swoich możliwości, w ciągu roku od przystąpienia do oddziału, uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych, kolekcjonerskich lub szkoleniowych (pomagamy w uzyskaniu pozwolenia) oraz zakupić karabinek automatyczny zasilany amunicją 5,56 x 45 mm, lub  7,62 x 39 mm. Posiadanie prywatnej jednostki broni palnej na tym etapie szkolenia jest wymogiem dopuszczającym do strzelań zespołowych.

Koszt zajęć
Zajęcia są nieodpłatne w tym sensie, że instruktorzy działają społecznie. Natomiast konieczne jest pokrycie kosztów obiektu, zabezpieczenia materiałowego, a osoby bez własnej broni palnej również amunicji – koszt jednych zajęć może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Procedura zgłoszeń:
1) Wyślij na nasz adres: opolska@obronanarodowa.pl maila zatytułowanego „Zgłoszenie unitarka 2018” zawierającego następujące dane:
a. adres mailowy
b. imię i nazwisko
c. wiek
d. wykonywany zawód
e. gminę i powiat w którym mieszkasz
f. inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych, inne niekoniecznie związane ze szkoleniem ogólnowojskowym itp.)
g. jeżeli jesteś już członkiem lub wysłałeś wniosek – datę wysłania wniosku o przyjęcie w poczet kandydatów na członków ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej. Jeżeli przed wysłaniem zgłoszenia chcesz przystąpić do stowarzyszenia, zapoznaj się z procedurą: http://www.obronanarodowa.pl/content/zgloszenie-do-stowarzyszenia.html
h. umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i uczestniczenia w projekcie LPON Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”.

2) W odpowiedzi na Twojego maila, poinformujemy Cię o wyniku procesu rekrutacyjnego oraz o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia podstawowego.