panelarrow

Rekrutacja

JUŻ WKRÓTCE NABÓR NA ROK 2019/2020!

Obserwuj naszą stronę i profil na Facebooku, aby być na bieżąco!

Opolska Obrona Narodowa

NABÓR DO PLUTONU SZKOLNEGO 2018 ZAKOŃCZONY|

Wszystkie osoby chcące wstąpić do Opolskiej ON zobowiązane są odbyć szkolenie podstawowe (unitarne), realizowane metodą weekendową – jeden weekend (sobota – niedziela) w każdym z 6 kolejnych miesięcy. Zaliczenie tego szkolenia jest warunkiem przyjęcia do Opolskiej ON. Ze względu na obszerny zakres materiału konieczne będzie również samokształcenie w formie e-learningu (materiały dostępne po przyjęciu na szkolenie podstawowe). Szkolenie rozpocznie się w styczniu 2018 r.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest:
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz opłacenie składki członkowskiej (możliwe przystąpienie po spotkaniu organizacyjnym, jednak nie później niż do pierwszych zajęć) – procedura.
2. Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),
3. Wiek minimum 18 lat (preferowane osoby 25+),
4. Polskie obywatelstwo,
5. Zgromadzenie niezbędnego wyposażenia do zajęć (lista poniżej).
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi systemu szkolenia LPON.

Tematyka zajęć:
1. Taktyka – taktyka indywidualna oraz podstawy taktyki drużyny i plutonu lekkiej piechoty,
2. Szkolenie ogniowe – obsługa i strzelania z broni strzeleckiej (7,62 mm kbk AKM),
4. Regulaminy – musztra indywidualna i zespołowa,
5. SERE – wprowadzenie do survivalu militarnego,
6. Szkolenie sapersko – inżynieryjne – podstawy inżynieryjnego zabezpieczenia pola walki,
7. Terenoznawstwo – zasady orientacji topograficznej oraz wykonywanie marszu na orientację,
8. Łączność – zasady prowadzenia korespondencji i nawiązywania łączności radiowej,
9. OPBMR – stosowanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,
10. Szkolenie medyczne – podstawy ratownictwa taktycznego – samopomoc i pomoc koleżeńska na polu walki.

Niezbędne wyposażenie:
Osoby przyjęte na szkolenie unitarne zobowiązane są do skompletowania poniższego wyposażenia indywidualnego.

Umundurowanie:
a. beret ON.pl
b. mundur w maskowaniu wz.93 pantera leśna
c. czapka polarowa
d. kapelusz w maskowaniu wz.93 pantera leśna
e. buty za kostkę typu wojskowego
f. rękawiczki taktyczne

Uzbrojenie:
g. oporządzenie taktyczne
h. atrapa/broń szkolna/broń palna AR/AK
i. hełm z pokrowcem w maskowaniu wz.93 pantera leśna
j. maska przeciwgazowa MP5
k. łopatka piechoty

Bytowanie:
l. plecak patrolowy
m. karimata
n. śpiwór
o. manierka z kubkiem
p. farbki do maskowania
r. tarp z odciągami
s. krzesiwo

Szczegółowe rekomendacje odnośnie wyposażenia oraz dopuszczalne terminy zakupu poszczególnych jego elementów dostępne są w zakładce WYPOSAŻENIE.

*Każdy członek oddziału jest zobowiązany w ramach swoich możliwości, w ciągu roku od przystąpienia do oddziału, uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych, kolekcjonerskich lub szkoleniowych (pomagamy w uzyskaniu pozwolenia) oraz zakupić karabinek automatyczny zasilany amunicją 5,56 x 45 mm, lub  7,62 x 39 mm. Posiadanie prywatnej jednostki broni palnej na tym etapie szkolenia jest wymogiem dopuszczającym do strzelań zespołowych.

Koszt zajęć
Zajęcia są nieodpłatne w tym sensie, że instruktorzy działają społecznie. Natomiast konieczne jest pokrycie kosztów obiektu, zabezpieczenia materiałowego, a osoby bez własnej broni palnej również amunicji – koszt jednych zajęć może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Procedura zgłoszeń:
1) Wyślij na nasz adres: opolska@obronanarodowa.pl maila zatytułowanego „Zgłoszenie unitarka 2018” zawierającego następujące dane:
a. adres mailowy
b. imię i nazwisko
c. wiek
d. wykonywany zawód
e. gminę i powiat w którym mieszkasz
f. inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych, inne niekoniecznie związane ze szkoleniem ogólnowojskowym itp.)
g. jeżeli jesteś już członkiem lub wysłałeś wniosek – datę wysłania wniosku o przyjęcie w poczet kandydatów na członków ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej. Jeżeli przed wysłaniem zgłoszenia chcesz przystąpić do stowarzyszenia, zapoznaj się z procedurą: http://www.obronanarodowa.pl/content/zgloszenie-do-stowarzyszenia.html
h. umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i uczestniczenia w projekcie LPON Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”.

2) W odpowiedzi na Twojego maila, poinformujemy Cię o wyniku procesu rekrutacyjnego oraz o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia podstawowego.