panelarrow

O nas

Opolska Obrona Narodowa to stowarzyszenie, zrzeszające osoby którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskiego, gotowego do „obrony totalnej” swojego kraju .

Naszą działalność skupiamy na szkoleniu ogólnowojskowym oraz współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu. Przygotowując swoich członków do przyszłych zagrożeń militarnych m.in. jako świadomych i dobrze przygotowanych obywateli do zapewnienia bezpieczeństwa swoim najbliższym, zasoby rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy też doskonalących swoje umiejętności żołnierzy i funkcjonariuszy w służbie czynnej, kładziemy duży nacisk na szkolenie strzeleckie i taktyczne, zgodne ze specyfiką działań wojsk lekkich. Działamy także na rzecz propagowania dostępu do broni, rozwoju kultury jej posiadania oraz pomagamy naszym członkom w zdobyciu uprawnień do jej fizycznego posiadania.

SZKOLENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych tego typu szkoleniami, związanymi z koniecznością pogodzenia obowiązków zawodowych oraz osobistych z wymiarem czasu niezbędnym do odbycia przeszkolenia, zajęcia organizujemy systemem weekendowym, tj. jeden weekend w miesiącu (sobota i niedziela). Szkolenie jest oparte na systemie kursów oraz zajęć i ćwiczeń taktycznych i obejmuje kompleksowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia działań taktycznych zwartych pododdziałów – sekcji i plutonów, oraz – w ramach corocznych ćwiczeń taktycznych  – kompanii i batalionów lekkiej piechoty.

Organizowane przez nas kursy:

Kurs Unitarny – wstępne szkolenie zapoznające z podstawą rzemiosła żołnierza piechoty. Obejmuje naukę posługiwania się: indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, uzbrojeniem i środkami łączności. Uczymy bezpiecznej obsługi broni strzeleckiej, udzielania pierwszej pomocy na polu walki, taktyki indywidualnej oraz na szczeblu zespołu, podstaw survivalu oraz prowadzenia korespondencji radiowej. To także podstawy z zakresu szkolenia inżynieryjno – saperskiego i wykonywania podstawowych rodzajów okopów, nawigacji w różnym terenie, oraz musztry.

Kurs Piechoty – to kolejny podstawowy kurs który czeka osoby po pozytywnym zaliczeniu szkolenia unitarnego. W jego czasie szkoleni uczą się współdziałania w sekcji na polu walki – wykonywania manewrów taktycznych oraz prowadzenia obrony i natarcia. Intensyfikowane jest wyszkolenie strzeleckie z karabinka.

Kurs Działań Patrolowych – po przeszkoleniu unitarnym i Kursie Piechoty przychodzi czas na naukę prowadzenia działań patrolowych – zakładania bazy patrolowej, organizacji i rutyny życia w bazie. To także agresywne działania bojowe – wykonywanie zasadzek i napadów.

Kurs Działań Rozpoznawczych – obejmuje wyszkolenie z zakresu prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego – rozpoznania obiektów, dróg i pasów terenu czy pracy na posterunku obserwacyjnym.

Kurs Walki w Mieście – jako że każdy kolejny konflikt zbrojny będzie nieodzowny z walką w terenie zurbanizowanym – który zapewnia największą skuteczność i przeżywalność piechoty, również ten segment szkolenia nie jest nam obcy. W rozbudowanym cyklu szkoleń uczymy walki o pomieszczenie w małych zespołach, przemieszczania się ulicami, czy w końcu prowadzenia obrony i natarcia. Bierzemy udział także w cyklicznym ćwiczeniach ogólnopolskich na szczeblu kompanii i batalionu.

Kursy TCCC  – czyli kursy taktycznej polowej opieki nad poszkodowanym. Każdy uczestnik zostaje przeszkolony z zakresu samopomocy oraz pomocy koleżeńskiej w warunkach bojowych, bazując na najnowszych wytycznych amerykańskiego Committee on Tactical Combat Casualty Care. Najlepiej radzący sobie absolwenci kursu zyskują możliwość poszerzenia swojej wiedzy, będąc dopuszczeni do przeszkolenia na ratownika pola walki (Combat Lifesaver Course).

Kursy strzeleckie – osoby posiadające pozwolenie na broń palną – które jako członkowie naszego stowarzyszenia mogą bez problemu wyrobić – biorą udział w zaawansowanych szkoleniach ogniowych w tym również zespołowych, z zakresu walki w bliskim dystansie oraz kierowania ogniem pododdziału. Tutaj także zdobywają umiejętności posługiwania się dodatkowym uzbrojeniem, np. pistoletem samopowtarzalnym.

Kursy instruktorskie – osoby posiadające dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu działań sekcji i plutonu, oraz posiadające wysoką samodyscyplinę i umiejętności organizacyjne, po tych kursach mogą realizować się jako instruktorzy w punktach nauczania oraz kierownicy zajęć/kursów.

Kursy dowódcze – kursy przygotowujące do planowania i dowodzenia w czasie walki zespołów, sekcji i plutonu.

Poza tym nasza działalność szkoleniowa to także sprawdzanie zdobytych umiejętności, poprzez udział w zajęciach taktycznych organizowanych lokalnie oraz wszelakich szkoleniach organizowanych przez inne stowarzyszenia i podmioty.

Zainteresowanych przystąpieniem do stowarzyszenia, odsyłamy po informacje zawarte w zakładce rekrutacja.