panelarrow

O nas

I. Wstęp
Opolska Obrona Narodowa powstała w ramach projektu szkoleniowego „Lekka Piechota Obrony Narodwej”, Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Oddział zrzesza osoby z województwa opolskiego, którym bliska jest idea przywrócenia terytorialnego komponentu sił zbrojnych, czyli właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zatroskani kondycją systemu obronnego Państwa podzielamy opinię, że Polska w pierwszej kolejności musi polegać na własnych zdolnościach obronnych oraz możliwościach skutecznego odstraszania potencjalnego agresora, a dopiero potem na zobowiązaniach sojuszniczych. Aby tego dokonać, poza zawodowymi i elitarnymi, lecz mało liczebnymi wojskami operacyjnymi, musi posiadać znacznie bardziej liczebne i powszechne wojska terytorialne, opierające się na woli obywateli do obrony ich własnego terytorium.

II. Czym się zajmujemy?
Naszą działalność skupiamy na szkoleniu ogólnowojskowym oraz współpracy z innymi organizacjami. Przygotowując swoich członków do służby w przyszłych Wojskach Obrony Terytorialnej, kładziemy duży nacisk na szkolenie strzeleckie i taktyczne, zgodne ze specyfiką działań wojsk lekkich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych tego typu szkoleniami, związanymi z koniecznością pogodzenia obowiązków zawodowych oraz osobistych z wymiarem czasu niezbędnym do odbycia przeszkolenia, zajęcia organizujemy systemem weekendowym, tj. jeden weekend w miesiącu (sobota i niedziela). Tematyka szkolenia jest oparta na przygotowanym przez nas programie, zawierającym między innymi poniższe przedmioty:
– Musztra
– Taktyka
– Terenoznawstwo
– Szkolenie ogniowe
– Szkolenie medyczne
– Łączność
– Szkolenie inżynieryjno-saperskie
– Obrona przed bronią masowego rażenia

III. System szkolenia
Obejmuje kompleksowe, trójetapowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia działań taktycznych zwartych pododdziałów – drużyn i plutonów, oraz – w ramach corocznych ćwiczeń taktycznych na szczeblu centralnym – kompanii i batalionów piechoty lekkiej. Dodatkowo, dbając o rozwój przyszłych kadr, organizujemy kursy dowódcze oraz instruktorskie. Co dalej? Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań oraz stałe zgrywanie pododdziałów, poprzez treningi strzeleckie, zajęcia taktyczne oraz szkolenia specjalistyczne.

IV. Kto może zostać członkiem?
Dołączyć do opolskiej ON może każda pełnoletnia osoba, która:
1) Jest członkiem stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl;
2) Ukończyła szkolenie unitarne w oddziale.
Zainteresowanych przystąpieniem do oddziału, odsyłamy po informacje zawarte w zakładce „rekrutacja”.