panelarrow

AOIV3614
AOIV3614

Kurs Działań Patrolowych 2019

28-30 czerwca Opolska Obrona Narodowa uczestniczyła w kolejnej edycji Kursu Działań Patrolowych GSR w Mrozach.
Podczas dwóch pierwszych dni szkoleni zgrywali się na poziomie drużyn, zajmowali bazy przejściowe: pasywną i patrolową oraz zajmowali rejon ześrodkowania. Ponadto ćwiczyli wykonywanie napadu i rajdu, a także zasadzek, które były tematem przewodnim tegorocznego KDP. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizację zagadnień cząstkowych wieńczył proces planowania walki oraz ćwiczenie taktyczne. Szkolenie dostarczyło nam nowej wiedzy, pozwoliło na utrwalenie już posiadanej oraz na sformułowanie kolejnego AAR, jako podstawy wniosków do szkolenia i uzupełnienia ewentualnych braków.

Comments are closed.