panelarrow

IMG_6292
IMG_6292

Kurs unitarny – czwarte zajęcia

26/27 maja przeprowadzone zostały czwarte zajęcia kursu unitarnego. Rekruci poznali, ostatnie w tym etapie szkolenia, umiejętności z zakresu musztry indywidualnej oraz zespołowej. Następnie szkolili się z podstaw samopomocy oraz pomocy koleżeńskiej na polu walki. Dalej, w ramach zajęć inżynieryjno-saperskich uczyli się wykonywania okopów.  Po przerwie obiadowej rozpoczęto blok SERE. Zagadnienia szkoleniowe objęły praktykę wzniecania ognia oraz pozyskiwania i uzdatniania wody oraz budowę schronienia przy wykorzystaniu sprzętu indywidualnego i schronienia improwizowanego.  Wieczorne zajęcia ze szkolenia ogniowego poświęcono nauce taktycznej oraz wymuszonej zmiany magazynków. Naukę zwieńczono w niedzielę czynnościami łącznymi do strzelań oraz strzelaniami, podczas których poszczególne elementy połączono w kompleksowe działania z wykorzystaniem siedmiu kroków podczas strzelania. Każdy ze szkolonych wystrzelił ok. 110 szt. amunicji.

 

Comments are closed.