panelarrow

18275175_1388084874563860_8396187901637196420_n

12 maja 2017
by Administator
Możliwość komentowania SEMINARIUM TEORETYCZNE KURSU WALKI W MIEŚCIE została wyłączona

SEMINARIUM TEORETYCZNE KURSU WALKI W MIEŚCIE

W dniach 6 i 7 maja 2017 r. członkowie Opolskiej Obrony Narodowej wzięli udział w seminarium teoretycznym ogólnopolskiego szkolenia Kurs Walki w Mieście zorganizowanym w Mrozach przez Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” oraz Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Podczas wykładów zapoznawali się z zagadnieniami charakterystyki terenu zabudowanego i jego wpływu na prowadzenie działań taktycznych,  prowadzeniem obrony i natarcia w terenie zabudowanym na szczeblu pluton i drużyny, zasadzki w terenie zabudowanym jako formy działań taktycznych w obronie oraz walką z bronią pancerną w mieście. Po serii wykładów szkoleni otrzymali polecenie przygotowania stołów plastycznych, zaś dowódcy plutonów i drużyn przygotowania i wydania zarządzeń przygotowawczych oraz postawienia rozkazów bojowych podległym im pododdziałom. W niedzielę rano całość szkolonych napisała test, a następnie wzięła udział w kilkugodzinnym ćwiczeniu aplikacyjnym, rozgrywając walkę w oparciu o stoły plastyczne, środki łączności i nabytą wcześniej wiedzę. Członkowie Opolskiej ON podczas ćwiczenia aplikacyjnego mieli okazję sprawdzić się w roli dowódców: plutonu oraz trzech drużyn. Przebieg ćwiczenia moderowany był przez kadrę kursu. 100% uczestników Opolskiej ON zakończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. Seminarium poprzedza kolejny, poligonowy etap szkolenia, który odbędzie się 24 i 25 czerwca 2017 r. na terenie Battle Arena w Piekarach.

Baner OON3

21 kwietnia 2017
by Administator
Możliwość komentowania Zmiana nazwy projektu szkoleniowego oraz nazwy oddziału została wyłączona

Zmiana nazwy projektu szkoleniowego oraz nazwy oddziału

W związku z powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz utworzeniem Podkarpackiej, Lubelskiej i Podlaskiej Brygady WOT, Zarząd ObronaNarodowa.pl podjął uchwałę o zmianie nazwy projektu szkoleniowego tak, aby nie była ona mylona z funkcjonującymi rozwiązaniami systemowymi. Dotychczasowa nazwa „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” zastąpiona zostanie przez nową nazwę „Lekka Piechota Obrony Narodowej”. W związku z tą decyzją wszystkie struktury Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl również zmieniają nazwy, adekwatnie do nowej nazwy projektu. Okres zmiany nazwy potrwa do 30 czerwca 2017 roku.

20170402_090057

13 kwietnia 2017
by Administator
Możliwość komentowania Zakończenie Kursu Piechoty została wyłączona

Zakończenie Kursu Piechoty

1 oraz 2 kwietnia w Opolskiej OT odbyły się trzecie, ostatnie zajęcia w ramach kursu piechoty. Szkoleni uzupełnili wiedzę o nowe SOP-y drużyny w walce: niszczenie umocnionego stanowiska ogniowego, reakcję na ogień pośredni, zasadzkę bliską, daleką i ogień snajpera. Jednocześnie metodą musztry bojowej utrwalili wcześniej poznane zasady walki. Zajęcia zwieńczone zostały dwuetapowym egzaminem: teoretycznym oraz praktycznym. Uczestnicy kursu odpowiadali pisemnie na pytania. Następnie przy stołach plastycznych szczegółowo omawiali działania poszczególnych członków drużyny w realizacji wybranych procedur operacyjnych drużyny w marszu oraz walce. Wyniki egzaminu potwierdziły skuteczność doboru metodyki oraz starą prawdę, iż wiedzę najlepiej nabywa się łącząc teorię, praktykę, ruch oraz odpowiednie ilości potu. W niedzielę na strzelnicy przeprowadzone zostały ćwiczenia manualne na broni. Po ich zakończeniu każdy z uczestników wystrzelił 150 sztuk amunicji strzelając w marszu i czołganiu ze zmianą magazynków oraz pracując na zasłonach.

IMG_4828

14 marca 2017
by Administator
Możliwość komentowania Drugie zajęcia Kursu Piechoty została wyłączona

Drugie zajęcia Kursu Piechoty

4 i 5 marca przeprowadzone zostały 2. zajęcia w ramach kursu piechoty. Szkoleni poznawali zasady walki w kontakcie z przeciwnikiem, m.in. reakcję drużyny na kontakt bojowy, atak improwizowany z oskrzydlenia i frontalnie oraz zerwanie kontaktu. Dodatkowo nacisk położono na elementy dowodzenia sekcją i drużyną, a także na procedury prowadzenia łączności na polu walki. Realizmu dodawała obecność pozorantów, zespołowych środków ogniowych, środków pozoracji pola walki oraz sprzętu łączności na poziomie sekcji, drużyny i plutonu. Podczas zajęć wieczornych szkoleni poznali oraz doskonalili umiejętność szybkiej wymiany magazynków w postawach stojąc i leżąc. Ponadto uczyli się prowadzenia ognia podczas przemieszczenia się w przód i tył, w marszu i czołganiu. Na koniec, uczyli się pracy na zasłonach, w szczególności sprawnej zmiany postaw strzeleckich oraz zmian ręki, z której prowadzony jest ogień.

W zajęciach udział wzięli również Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej JS3053 w Nysie, którym serdecznie dziękujemy za obecność, zaangażowanie i udaną współpracę.

DSCN8874

5 lutego 2017
by Administator
Możliwość komentowania Kurs Piechoty została wyłączona

Kurs Piechoty

28/29 STY 2017. Pierwsze zajęcia w ramach Kursu Piechoty. Zajęcia z zakresu szyków i technik przemieszczania się drużyny, pokonywania terenów niebezpiecznych i zajmowania bazy pasywnej oraz rejonu ześrodkowania. W czasie szkolenia ogniowego  nauczano szybkiego składania się do celów w różnych kierunkach na bliskiej odległości  oraz różnych technik prowadzenia ognia.

IMG_4565

5 lutego 2017
by Administator
Możliwość komentowania Weryfikacja unitarna 2016 została wyłączona

Weryfikacja unitarna 2016

W dniach 10. oraz 17. grudnia odbyła się weryfikacja unitarna, sprawdzająca poziom wyszkolenia rekrutów na poziomie indywidualnym i zespołowym. W czasie weryfikacji sprawdzeniu podlegała wiedza i umiejętności z przedmiotów wyszkolenia bojowego oraz regulaminów. Łącznie 18 zadań praktycznych realizowanych na strzelnicy i pasie taktycznym oraz test pisemny. Egzamin był zwieńczeniem czteromiesięcznego szkolenia podstawowego, a rekruci którzy go ukończyli z wynikiem pozytywnym, zostali przyjęci w poczet członków stowarzyszenia, by wraz z nowym rokiem przystąpić do kolejnego modułu szkoleniowego – Kursu Piechoty.

14855980_1883978061833266_1782767077846982166_o

12 listopada 2016
by Administator
Możliwość komentowania III zajęcia unitarne została wyłączona

III zajęcia unitarne

22/23 PAŹDZIERNIK 2016. Drugi kurs unitarny powoli dobiega końca. Trzecie zajęcia plutonu szkolnego rozpoczęły się tradycyjnie musztrą, w czasie której kursanci uczyli się chwytów karabinkiem, oddawania honorów przez pojedynczego żołnierza, występowania z szyku oraz oddawania honorów pododdziałem.

Następnie w czasie sześciogodzinnego bloku z przedmiotów wyszkolenia bojowego, realizowano zagadnienia z taktyki, łączności, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz obrony przed bronią masowego rażenia. W czasie tych zajęć szkoleni uczyli się sygnałów dowodzenia, obowiązków żołnierza w patrolu pieszym, oraz podstawowych szyków sekcji lekkiej piechoty. Panadto nauczano wykonywania pojedynczego okopu do postawy leżąc, przeznaczenia i posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami (ISOPS) oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej – dyscypliny radiowej, nawiązywania i sprawdzania łączności i przesyłania meldunków w sieci radiowej.

Po przerwie wznowiono szkolenie z taktyki w czasie których nauczano standardowych procedur operacyjnych (SOP) piechoty – reakcji na ogień pośredni i flary oświetleniowe, oraz w czasie zajęć z SERE – wykonywania schronienia przy użyciu tarpu oraz podstaw dyscypliny bojowej w czasie bytowania w terenie.

Sobotnie zajęcia zakończyły się treningiem pracy na broni, a nocleg z soboty na niedzielę odbył się w terenie.

W niedzielę w godzinach porannych przeprowadzono strzelania na różnych odległościach (od 10 do 100 metrów), z ograniczeniem czasowym. Każdy kursant wystrzelił łącznie 100 sztuk naboi 7,62 x 39 mm.

14249845_1855770137987392_1628670769655921096_o

12 listopada 2016
by Administator
Możliwość komentowania II zajęcia unitarne została wyłączona

II zajęcia unitarne

3/4 WRZESIEŃ 2016. Drugie zajęcia unitarne nowego naboru, w czasie których nauczano zagadnień z musztry, terenoznawstwa, szkolenia ogniowego, taktyki oraz SERE. W czasie zajęć z terenoznawstwa szkoleni uczyli się pracy z mapą – w tym orientacji topograficznej, wyznaczania i odczytywania odległości i azymutów. Posługiwania się busolą w terenie, kontroli odległości parokrokami, odczytywania z mapy współrzędnych w systemie meldunkowym MGRS (Military Grid Reference System), a także posługiwania się GPS-em. W czasie ćwiczeń praktycznych wykonano marsze – na postawie mapy oraz na azymut.
Celem zajęć ze szkolenia ogniowego oraz taktyki była nauka poruszania się dwuosobowych zespołów na polu walki pod ogniem przeciwnika oraz współdziałanie w użyciu granatów ręcznych. W czasie zajęć z SERE nauczano podstawowych sposobów wzniecania ognia, oraz pozyskiwania i uzdatniania wody. Zajęcia sobotnie zakończyły się treningiem pracy na broni.
W niedzielę przeprowadzono strzelania z broni palnej – szybkiego składania się do celów w różnych kierunkach w ogniu celowanym oraz strzelania z różnych postaw strzeleckich. Każdy szkolony wystrzelił 80 szt. naboi 7,62 x 39 mm.

13708168_1828219817409091_6761031533671392385_o

10 lipca 2016
by Administator
Możliwość komentowania I zajęcia unitarne została wyłączona

I zajęcia unitarne

9/10 LIPIEC 2016. Pierwsze zajęcia plutonu szkolnego. W czasie dwóch dni szkoleni odbyli zajęcia z podstaw regulaminów, taktyki, szkolenia ogniowego i SERE. Nabywali umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej oraz zasad żołnierskiego zachowania, maskowania indywidualnego, sposobów poruszania się na polu walki, zasad bezpieczeństwa w pracy na broni palnej (BLOS), postaw strzeleckich, obsługi broni, rzutu granatem, a także przenoszenia i użytkowania wyposażenia osobistego. Szkolenie zakończono strzelaniem na celność i skupienie.

13503081_1815568362007570_5638971190391640339_o

18 czerwca 2016
by Administator
Możliwość komentowania Pomoc pod ostrzałem została wyłączona

Pomoc pod ostrzałem

18 czerwca, drużyna lekkiej piechoty (OT) odbyła szkolenie medyczne, z zakresu udzielania pomocy koleżeńskiej oraz samopomocy na polu walki. Zajęcia obejmowały zaopatrywanie obrażeń oraz działanie żołnierzy w strefie pomocy pod ostrzałem (Care Under Fire) i strefie taktycznej polowej opieki (Tactical Field Care).