panelarrow

14855980_1883978061833266_1782767077846982166_o

12 listopada 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania III zajęcia unitarne została wyłączona

III zajęcia unitarne

22/23 PAŹDZIERNIK 2016. Drugi kurs unitarny powoli dobiega końca. Trzecie zajęcia plutonu szkolnego rozpoczęły się tradycyjnie musztrą, w czasie której kursanci uczyli się chwytów karabinkiem, oddawania honorów przez pojedynczego żołnierza, występowania z szyku oraz oddawania honorów pododdziałem.

Następnie w czasie sześciogodzinnego bloku z przedmiotów wyszkolenia bojowego, realizowano zagadnienia z taktyki, łączności, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz obrony przed bronią masowego rażenia. W czasie tych zajęć szkoleni uczyli się sygnałów dowodzenia, obowiązków żołnierza w patrolu pieszym, oraz podstawowych szyków sekcji lekkiej piechoty. Panadto nauczano wykonywania pojedynczego okopu do postawy leżąc, przeznaczenia i posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami (ISOPS) oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej – dyscypliny radiowej, nawiązywania i sprawdzania łączności i przesyłania meldunków w sieci radiowej.

Po przerwie wznowiono szkolenie z taktyki w czasie których nauczano standardowych procedur operacyjnych (SOP) piechoty – reakcji na ogień pośredni i flary oświetleniowe, oraz w czasie zajęć z SERE – wykonywania schronienia przy użyciu tarpu oraz podstaw dyscypliny bojowej w czasie bytowania w terenie.

Sobotnie zajęcia zakończyły się treningiem pracy na broni, a nocleg z soboty na niedzielę odbył się w terenie.

W niedzielę w godzinach porannych przeprowadzono strzelania na różnych odległościach (od 10 do 100 metrów), z ograniczeniem czasowym. Każdy kursant wystrzelił łącznie 100 sztuk naboi 7,62 x 39 mm.

14249845_1855770137987392_1628670769655921096_o

12 listopada 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania II zajęcia unitarne została wyłączona

II zajęcia unitarne

3/4 WRZESIEŃ 2016. Drugie zajęcia unitarne nowego naboru, w czasie których nauczano zagadnień z musztry, terenoznawstwa, szkolenia ogniowego, taktyki oraz SERE. W czasie zajęć z terenoznawstwa szkoleni uczyli się pracy z mapą – w tym orientacji topograficznej, wyznaczania i odczytywania odległości i azymutów. Posługiwania się busolą w terenie, kontroli odległości parokrokami, odczytywania z mapy współrzędnych w systemie meldunkowym MGRS (Military Grid Reference System), a także posługiwania się GPS-em. W czasie ćwiczeń praktycznych wykonano marsze – na postawie mapy oraz na azymut.
Celem zajęć ze szkolenia ogniowego oraz taktyki była nauka poruszania się dwuosobowych zespołów na polu walki pod ogniem przeciwnika oraz współdziałanie w użyciu granatów ręcznych. W czasie zajęć z SERE nauczano podstawowych sposobów wzniecania ognia, oraz pozyskiwania i uzdatniania wody. Zajęcia sobotnie zakończyły się treningiem pracy na broni.
W niedzielę przeprowadzono strzelania z broni palnej – szybkiego składania się do celów w różnych kierunkach w ogniu celowanym oraz strzelania z różnych postaw strzeleckich. Każdy szkolony wystrzelił 80 szt. naboi 7,62 x 39 mm.

13708168_1828219817409091_6761031533671392385_o

10 lipca 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania I zajęcia unitarne została wyłączona

I zajęcia unitarne

9/10 LIPIEC 2016. Pierwsze zajęcia plutonu szkolnego. W czasie dwóch dni szkoleni odbyli zajęcia z podstaw regulaminów, taktyki, szkolenia ogniowego i SERE. Nabywali umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej oraz zasad żołnierskiego zachowania, maskowania indywidualnego, sposobów poruszania się na polu walki, zasad bezpieczeństwa w pracy na broni palnej (BLOS), postaw strzeleckich, obsługi broni, rzutu granatem, a także przenoszenia i użytkowania wyposażenia osobistego. Szkolenie zakończono strzelaniem na celność i skupienie.

13503081_1815568362007570_5638971190391640339_o

18 czerwca 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania Pomoc pod ostrzałem została wyłączona

Pomoc pod ostrzałem

18 czerwca, drużyna lekkiej piechoty (OT) odbyła szkolenie medyczne, z zakresu udzielania pomocy koleżeńskiej oraz samopomocy na polu walki. Zajęcia obejmowały zaopatrywanie obrażeń oraz działanie żołnierzy w strefie pomocy pod ostrzałem (Care Under Fire) i strefie taktycznej polowej opieki (Tactical Field Care).

13418608_485793424951360_1162209765726786540_o (1)

11 czerwca 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania Opolska OT na ANAKONDA-16 została wyłączona

Opolska OT na ANAKONDA-16

W dniu wczorajszym kompania obrony terytorialnej, którą tworzą członkowie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, została podporządkowana dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Zadaniem kompanii w trakcie ćwiczenia Anakonda-16 na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Biała Góra, będzie wspieranie żołnierzy wykonujących przeprawę wojsk brytyjskich przez Odrę. W ćwiczącej kompanii jest też przedstawiciel Opolskiej Obrony Terytorialnej.

13301371_1804763009754772_9020714207644690778_o

28 maja 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania Drużyna na posterunku obserwacyjnym została wyłączona

Drużyna na posterunku obserwacyjnym

28 maja drużyna lekkiej piechoty (OT) odbyła zajęcia z zakresu posterunku obserwacyjnego. W ramach zajęć nauczano pracy na radiostacji – przygotowania sprzętu oraz nawiązywania łączności i przesyłania meldunków o nawiązaniu kontaktu z przeciwnikiem (SALUTE), sporządzania szkiców obserwacji i wskazywania wykrytych pozycji nieprzyjaciela w terenie, a także zajęcia, budowy, organizacji oraz pracy na PO.

13248384_1795529964011410_3660080069782184620_o

17 maja 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania Spotkanie rekrutacyjne została wyłączona

Spotkanie rekrutacyjne

W ostatni weekend przeprowadziliśmy spotkanie organizacyjne dla nowego naboru. Przyszli członkowie zapoznani zostali z koncepcją Wojsk Obrony Terytorialnej, działalnością stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl i organizacją szkolenia Opolskiej OT, wyposażeniem indywidualnym oraz sposobami uzyskania pozwolenia na broń palną w Polsce.
Pierwsze zajęcia szkoleniowe dla nowego naboru ruszą z początkiem lipca.

Składamy podziękowania dla Muzeum Śląska Opolskiego za wynajęcie sali na potrzeby spotkania.

plakat40pr

15 kwietnia 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania Opolska Obrona Terytorialna rekrutuje! została wyłączona

Opolska Obrona Terytorialna rekrutuje!

Opolska Obrona Terytorialna rozpoczyna nabór do plutonu szkolnego! Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową do 8 maja. Pierwsze spotkanie – organizacyjne, odbędzie się 15 maja w Opolu. Pierwsze zajęcia szkoleniowe dla naboru 2016 rozpoczną się z początkiem lipca w Nysie. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami i procedurą zgłoszeń w zakładce „rekrutacja”.

12967513_1779887148909025_10283814712738727_o

14 kwietnia 2016
by Marcin Banera
Możliwość komentowania Drużyna w czasie walki została wyłączona

Drużyna w czasie walki

W dniach 9-10 kwietnia drużyna piechoty odbyła zajęcia z taktyki i wyszkolenia ogniowego. W ramach taktyki szkoleni uczyli się standardowych procedur operacyjnych drużyny w walce, takich jak reakcja na kontakt z przeciwnikiem, zasadzkę bliską oraz ogień pośredni, zerwanie kontaktu, reorganizacja i konsolidacja drużyny, natarcie improwizowane.
W czasie szkolenia ogniowego rozwijano umiejętności z poprzednich zajęć, ćwicząc szybkie składanie się, prowadzenie oraz przenoszenie ognia do celów w różnych kierunkach.