panelarrow

26229495_2100314676866269_1517700481412239389_n

10 stycznia 2018
by Administator
Możliwość komentowania Spotkanie informacyjne we Wrocławiu została wyłączona

Spotkanie informacyjne we Wrocławiu

Rekrutujemy na szkolenie unitarne!
Spotkanie informacyjne, dotyczące rekrutacji, odbędzie się w sobotę 27 stycznia 2018 o godz. 10.00 we Wrocławiu.
Serdecznie zapraszamy!

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału na adres: opolska@obronanarodowa.pl26229495_2100314676866269_1517700481412239389_n

27 listopada 2017
by Administator
Możliwość komentowania Pierwsze spotkanie organizacyjne została wyłączona

Pierwsze spotkanie organizacyjne

W ostatnią sobotę w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące aktualnej rekrutacji do naszego oddziału. Zaprezentowano profil działalności stowarzyszenia Obronanarodowa.pl oraz warunki i zakres szkolenia unitarnego w Opolskiej Obronie Narodowej.
Informujemy, że już wkrótce kolejne spotkanie w OPOLU oraz na DOLNYM ŚLĄSKU!

 

mapa

13 listopada 2017
by Administator
Możliwość komentowania Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne została wyłączona

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 listopada 2017 o godz. (UWAGA ZMIANA!) 12.00 w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Dokładny adres to: ul. Św. Wojciecha 13, wejście do sali konferencyjnej w nowym budynku od ulicy Muzealnej.
Poniżej zamieszczamy mapę z dokładną lokalizacją sali.mapa

IMG_5508

31 października 2017
by Administator
Możliwość komentowania KURS DOWÓDCÓW DRUŻYN – część druga została wyłączona

KURS DOWÓDCÓW DRUŻYN – część druga

KURS DOWÓDCÓW DRUŻYN – część druga

W dniach 28-29.10. 2017 Opolska ON przeprowadziła kolejną część Kursu Dowódców Drużyn.

Podczas zajęć z taktyki szkoleni uczyli się przygotowywania systemu ognia pododdziałów lekkiej piechoty i kierowania nim w walce. Następnie kursanci realizowali musztrę bojową drużyny w kontakcie z przeciwnikiem. W ramach zajęć z dowodzenia przyszli dowódcy sekcji i drużyn nabywali praktyczne umiejętności przygotowywania pododdziału do walki i stawiania zadań podwładnym. Końcowa część zajęć ponownie poświęcona została metodyce nauczania regulaminów, taktyki oraz wyszkolenia ogniowego.

Plakat Opole

6 października 2017
by Administator
Możliwość komentowania Rekrutacja 2018 została wyłączona

Rekrutacja 2018

Opolska Obrona Narodowa rozpoczyna nabór do plutonu szkolnego na rok 2018! Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową do 3 grudnia 2017. Pierwsze zajęcia szkoleniowe dla naboru 2018 rozpoczną się w połowie stycznia w Nysie. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami i procedurą zgłoszeń pod adresem http://opolska.obronanarodowa.pl/rekrutacja/

Pierwsze spotkanie – organizacyjne – odbędzie się 18 listopada 2017. o godz. 10.00 w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Zainteresowanych spotkaniem prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału na adres opolska@obronanarodowa.pl.

IMG_0426

20 września 2017
by Administator
Możliwość komentowania Kurs Dowódców Drużyn – część pierwsza została wyłączona

Kurs Dowódców Drużyn – część pierwsza

W dniach 9-10.09.2017  Opolska ON przeprowadziła pierwszą część Kursu Dowódców Drużyn.

W szkoleniu wzięli udział wyróżniający się członkowie opolskiego pododdziału.

Zajęcia miały za zadanie wyposażyć przyszłą kadrę dowódczą oraz instruktorską w narzędzia niezbędne w realizacji planowanych działań.

Sobota rozpoczęła się więc od sporej dawki zajęć praktycznych. W ramach Regulaminów szkoleni nabywali umiejętności wykonywania zbiórek, marszu oraz przeformowywania szyków. Dalsza część poświęcona była metodyce, m.in. nauczania regulaminów, taktyki oraz szkolenia ogniowego. Po południu natomiast, w bloku wykładów, zrealizowano zagadnienia obejmujące tematykę zabezpieczenia bojowego podczas prowadzenia działań taktycznych, przygotowania systemu ognia i kierowania nim w walce. Omówiono także działanie drużyny lekkiej piechoty w podstawowych rodzajach walki.

W niedzielę zrealizowano wykłady z procesu dowodzenia dowódcy pododdziału. Omówiono fazy, etapy, czynności i przebieg procesu dowodzenia, a także poszczególne dokumenty bojowe.

Szkolenie zakończono zajęciami z zasad prowadzenia łącznością radiowej w walce, m.in. przesyłania podstawowych meldunków: SITREP, SPOTREP, ASS, SALUTR oraz z planowania marszruty pododdziału.

_11

10 sierpnia 2017
by Administator
Możliwość komentowania ZAJĘCIA DOSKONALĄCE została wyłączona

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE

Okres wakacyjny to w Opolskiej ON doskonała okazja, aby oderwać się od nadmiernego wypoczynku, a przed falą upałów schronić w dającym wytchnienie cieniu strzelnicy.

Zgodnie z tą ideą w dniach 5-6.08.2017 przeprowadzono zajęcia doskonalące.

Największy nacisk położony został na ćwiczenia łączące elementy taktyki ze szkoleniem ogniowym, czyli to co piechota lubi najbardziej. Na początku szkoleni doskonalili różne warianty indywidualnej reakcji na kontakt ogniowy z przeciwnikiem: m.in. odpowiedź ogniową w miejscu i w marszu. Następnie przystąpili do współdziałania w parach. Atak skokami oraz zrywanie kontaktu dostarczyło wielu pozytywnych emocji oraz pozwoliło w praktyce zweryfikować poznane i ćwiczone wcześniej procedury.

Kolejną część szkolenia stanowiły zajęcia z taktyki, m.in. uczące praktycznej umiejętności wykonywania stołów plastycznych na potrzeby procesu dowodzenia i planowania walki.

Szkoleni zaś, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wyjazdowym Kursie Działań Patrolowych, poznali i przećwiczyli nowe battle drille.

Profilowe

4 sierpnia 2017
by Administator
Możliwość komentowania Kurs Działań Patrolowych została wyłączona

Kurs Działań Patrolowych

W dniach 7-9.07.2017 Opolska ON wzięła udział w Kursie Działań Patrolowych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” oraz stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej. Pierwszego dnia przeprowadzono zajęcia zgrywające na szczeblu drużyny. Ćwiczono najbardziej użyteczne w działaniach patrolowych battle drille oraz sposoby zajmowania rejonów baz: pasywnej i patrolowej. Zajęcia w terenie przeplatane były wykładami, które obejmowały m.in. zagadnienia z zakresu przygotowania i przeprowadzania zasadzek, rajdu oraz procesu dowodzenia. W sobotę wieczorem szkolonym postawiono zadania. W niedzielę o godzinie 1.00 nastąpiło przemieszczenie w rejon działań w celu realizacji rajdu i zasadzki.

Po szkoleniu lokalnie przeprowadzono AAR podsumowujące działania Opolskiej ON. Pozwoliło ono szkolonym wymienić się indywidualnymi spostrzeżeniami, przemyśleniami oraz wyciągnąć wiele praktycznych wniosków dotyczących procedur, procesu planowania i dowodzenia oraz sprzętu.

profilowe

19 lipca 2017
by Administator
Możliwość komentowania Kurs walki w mieście – poligon została wyłączona

Kurs walki w mieście – poligon

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. Opolska ON wzięła udział w kolejnej edycji Kursu Walki w Mieście. Zajęcia poligonowe zrealizowano w Piekarach k. Piątku. Uczestniczyli w nich członkowie organizacji proobronnych z całej Polski. Szkolenie podzielone było na dwie części. Pierwsza obejmowała realizację zagadnień związanych z elementami walki w terenie zurbanizowanym:
a) poruszanie się w terenie zurbanizowanym,
b) walkę w pomieszczeniach,
c) wejścia do budynku,
d) fortyfikowanie budynków.
Istotą drugiej była realizacja zadania taktycznego poprzedzonego postawieniem rozkazu bojowego oraz procesem planowania i przygotowania walki. Szkolenie zakończyło ćwiczenie sprawdzające „Natarcie plutonu lekkiej piechoty w terenie zurbanizowanym”.

Zdjęcia: Obronanarodowa.pl – https://www.facebook.com/ObronaNarodowa/

6

15 czerwca 2017
by Administator
Możliwość komentowania KURS TCCC została wyłączona

KURS TCCC

W dniach 3-4.06.2017 drużyna piechoty odbyła kurs TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care) – polowej opieki nad poszkodowanymi na polu walki – z zakresu samopomocy oraz pomocy koleżeńskiej.

Szkolenie rozpoczęto wykładem na temat genezy wytycznych TCCC, etiologii urazów pola walki, przyczyn śmierci możliwej do zapobiegnięcia, stref pomocy oraz rekomendowanego przez Komitet TCCC wyposażenia indywidualnego pakietu medycznego.

Następnie kursanci przystąpili do ćwiczeń praktycznych, w czasie których nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu: udzielania pomocy w strefie opieki pod ostrzałem (ang. Care Under Fire) oraz strefie taktycznej polowej opieki (ang. Tactical Field Care), m.in. tamowania masywnych krwotoków z kończyn przy użyciu stazy taktycznej CAT, technik transportu poszkodowanego, wykonywania taktycznego badania urazowego według algorytmu MARCHE, przyrządowego udrażniania górnych dróg oddechowych rurką nosowo-gardłową, zaopatrywania ran „ssących” klatki piersiowej opatrunkami wentylowymi oraz okluzyjnymi, tamowania krwotoków techniką „pakowania” rany, przygotowywania zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz przeciwdziałania hipotermii.

Sobotnie zajęcia zostały zwieńczone wykładem poruszającym tematykę kwalifikowania rannych pod względem priorytetu ewakuacji, wypełniania polowej karty poszkodowanego, składania meldunku MEDEVAC (ewakuacji medycznej) oraz technik oznaczania miejsca podjęcia poszkodowanych.

W niedzielę kursanci mieli okazję wykazać się świeżo zdobytą wiedzą podczas testu pisemnego, a następnie w rejonie pasa taktycznego przećwiczyć nowe umiejętności realizując scenariusze taktyczne.

W trakcie szkolenia, na strzelnicy, przeprowadzono także 3-godzinny trening „na sucho” z zakresu wejścia do pomieszczeń techniką ograniczonej penetracji (ang. limited penetration). Trening był wstępem do części ogniowej, zaplanowanej na kolejne zajęcia.