panelarrow

profilowe

19 lipca 2017
by Administator
Możliwość komentowania Kurs walki w mieście – poligon została wyłączona

Kurs walki w mieście – poligon

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. Opolska ON wzięła udział w kolejnej edycji Kursu Walki w Mieście. Zajęcia poligonowe zrealizowano w Piekarach k. Piątku. Uczestniczyli w nich członkowie organizacji proobronnych z całej Polski. Szkolenie podzielone było na dwie części. Pierwsza obejmowała realizację zagadnień związanych z elementami walki w terenie zurbanizowanym:
a) poruszanie się w terenie zurbanizowanym,
b) walkę w pomieszczeniach,
c) wejścia do budynku,
d) fortyfikowanie budynków.
Istotą drugiej była realizacja zadania taktycznego poprzedzonego postawieniem rozkazu bojowego oraz procesem planowania i przygotowania walki. Szkolenie zakończyło ćwiczenie sprawdzające „Natarcie plutonu lekkiej piechoty w terenie zurbanizowanym”.

Zdjęcia: Obronanarodowa.pl – https://www.facebook.com/ObronaNarodowa/

6

15 czerwca 2017
by Administator
Możliwość komentowania KURS TCCC została wyłączona

KURS TCCC

W dniach 3-4.06.2017 drużyna piechoty odbyła kurs TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care) – polowej opieki nad poszkodowanymi na polu walki – z zakresu samopomocy oraz pomocy koleżeńskiej.

Szkolenie rozpoczęto wykładem na temat genezy wytycznych TCCC, etiologii urazów pola walki, przyczyn śmierci możliwej do zapobiegnięcia, stref pomocy oraz rekomendowanego przez Komitet TCCC wyposażenia indywidualnego pakietu medycznego.

Następnie kursanci przystąpili do ćwiczeń praktycznych, w czasie których nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu: udzielania pomocy w strefie opieki pod ostrzałem (ang. Care Under Fire) oraz strefie taktycznej polowej opieki (ang. Tactical Field Care), m.in. tamowania masywnych krwotoków z kończyn przy użyciu stazy taktycznej CAT, technik transportu poszkodowanego, wykonywania taktycznego badania urazowego według algorytmu MARCHE, przyrządowego udrażniania górnych dróg oddechowych rurką nosowo-gardłową, zaopatrywania ran „ssących” klatki piersiowej opatrunkami wentylowymi oraz okluzyjnymi, tamowania krwotoków techniką „pakowania” rany, przygotowywania zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz przeciwdziałania hipotermii.

Sobotnie zajęcia zostały zwieńczone wykładem poruszającym tematykę kwalifikowania rannych pod względem priorytetu ewakuacji, wypełniania polowej karty poszkodowanego, składania meldunku MEDEVAC (ewakuacji medycznej) oraz technik oznaczania miejsca podjęcia poszkodowanych.

W niedzielę kursanci mieli okazję wykazać się świeżo zdobytą wiedzą podczas testu pisemnego, a następnie w rejonie pasa taktycznego przećwiczyć nowe umiejętności realizując scenariusze taktyczne.

W trakcie szkolenia, na strzelnicy, przeprowadzono także 3-godzinny trening „na sucho” z zakresu wejścia do pomieszczeń techniką ograniczonej penetracji (ang. limited penetration). Trening był wstępem do części ogniowej, zaplanowanej na kolejne zajęcia.

18275175_1388084874563860_8396187901637196420_n

12 maja 2017
by Administator
Możliwość komentowania SEMINARIUM TEORETYCZNE KURSU WALKI W MIEŚCIE została wyłączona

SEMINARIUM TEORETYCZNE KURSU WALKI W MIEŚCIE

W dniach 6 i 7 maja 2017 r. członkowie Opolskiej Obrony Narodowej wzięli udział w seminarium teoretycznym ogólnopolskiego szkolenia Kurs Walki w Mieście zorganizowanym w Mrozach przez Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” oraz Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Podczas wykładów zapoznawali się z zagadnieniami charakterystyki terenu zabudowanego i jego wpływu na prowadzenie działań taktycznych,  prowadzeniem obrony i natarcia w terenie zabudowanym na szczeblu pluton i drużyny, zasadzki w terenie zabudowanym jako formy działań taktycznych w obronie oraz walką z bronią pancerną w mieście. Po serii wykładów szkoleni otrzymali polecenie przygotowania stołów plastycznych, zaś dowódcy plutonów i drużyn przygotowania i wydania zarządzeń przygotowawczych oraz postawienia rozkazów bojowych podległym im pododdziałom. W niedzielę rano całość szkolonych napisała test, a następnie wzięła udział w kilkugodzinnym ćwiczeniu aplikacyjnym, rozgrywając walkę w oparciu o stoły plastyczne, środki łączności i nabytą wcześniej wiedzę. Członkowie Opolskiej ON podczas ćwiczenia aplikacyjnego mieli okazję sprawdzić się w roli dowódców: plutonu oraz trzech drużyn. Przebieg ćwiczenia moderowany był przez kadrę kursu. 100% uczestników Opolskiej ON zakończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. Seminarium poprzedza kolejny, poligonowy etap szkolenia, który odbędzie się 24 i 25 czerwca 2017 r. na terenie Battle Arena w Piekarach.

Baner OON3

21 kwietnia 2017
by Administator
Możliwość komentowania Zmiana nazwy projektu szkoleniowego oraz nazwy oddziału została wyłączona

Zmiana nazwy projektu szkoleniowego oraz nazwy oddziału

W związku z powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz utworzeniem Podkarpackiej, Lubelskiej i Podlaskiej Brygady WOT, Zarząd ObronaNarodowa.pl podjął uchwałę o zmianie nazwy projektu szkoleniowego tak, aby nie była ona mylona z funkcjonującymi rozwiązaniami systemowymi. Dotychczasowa nazwa „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” zastąpiona zostanie przez nową nazwę „Lekka Piechota Obrony Narodowej”. W związku z tą decyzją wszystkie struktury Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl również zmieniają nazwy, adekwatnie do nowej nazwy projektu. Okres zmiany nazwy potrwa do 30 czerwca 2017 roku.

20170402_090057

13 kwietnia 2017
by Administator
Możliwość komentowania Zakończenie Kursu Piechoty została wyłączona

Zakończenie Kursu Piechoty

1 oraz 2 kwietnia w Opolskiej OT odbyły się trzecie, ostatnie zajęcia w ramach kursu piechoty. Szkoleni uzupełnili wiedzę o nowe SOP-y drużyny w walce: niszczenie umocnionego stanowiska ogniowego, reakcję na ogień pośredni, zasadzkę bliską, daleką i ogień snajpera. Jednocześnie metodą musztry bojowej utrwalili wcześniej poznane zasady walki. Zajęcia zwieńczone zostały dwuetapowym egzaminem: teoretycznym oraz praktycznym. Uczestnicy kursu odpowiadali pisemnie na pytania. Następnie przy stołach plastycznych szczegółowo omawiali działania poszczególnych członków drużyny w realizacji wybranych procedur operacyjnych drużyny w marszu oraz walce. Wyniki egzaminu potwierdziły skuteczność doboru metodyki oraz starą prawdę, iż wiedzę najlepiej nabywa się łącząc teorię, praktykę, ruch oraz odpowiednie ilości potu. W niedzielę na strzelnicy przeprowadzone zostały ćwiczenia manualne na broni. Po ich zakończeniu każdy z uczestników wystrzelił 150 sztuk amunicji strzelając w marszu i czołganiu ze zmianą magazynków oraz pracując na zasłonach.

IMG_4828

14 marca 2017
by Administator
Możliwość komentowania Drugie zajęcia Kursu Piechoty została wyłączona

Drugie zajęcia Kursu Piechoty

4 i 5 marca przeprowadzone zostały 2. zajęcia w ramach kursu piechoty. Szkoleni poznawali zasady walki w kontakcie z przeciwnikiem, m.in. reakcję drużyny na kontakt bojowy, atak improwizowany z oskrzydlenia i frontalnie oraz zerwanie kontaktu. Dodatkowo nacisk położono na elementy dowodzenia sekcją i drużyną, a także na procedury prowadzenia łączności na polu walki. Realizmu dodawała obecność pozorantów, zespołowych środków ogniowych, środków pozoracji pola walki oraz sprzętu łączności na poziomie sekcji, drużyny i plutonu. Podczas zajęć wieczornych szkoleni poznali oraz doskonalili umiejętność szybkiej wymiany magazynków w postawach stojąc i leżąc. Ponadto uczyli się prowadzenia ognia podczas przemieszczenia się w przód i tył, w marszu i czołganiu. Na koniec, uczyli się pracy na zasłonach, w szczególności sprawnej zmiany postaw strzeleckich oraz zmian ręki, z której prowadzony jest ogień.

W zajęciach udział wzięli również Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej JS3053 w Nysie, którym serdecznie dziękujemy za obecność, zaangażowanie i udaną współpracę.

DSCN8874

5 lutego 2017
by Administator
Możliwość komentowania Kurs Piechoty została wyłączona

Kurs Piechoty

28/29 STY 2017. Pierwsze zajęcia w ramach Kursu Piechoty. Zajęcia z zakresu szyków i technik przemieszczania się drużyny, pokonywania terenów niebezpiecznych i zajmowania bazy pasywnej oraz rejonu ześrodkowania. W czasie szkolenia ogniowego  nauczano szybkiego składania się do celów w różnych kierunkach na bliskiej odległości  oraz różnych technik prowadzenia ognia.

IMG_4565

5 lutego 2017
by Administator
Możliwość komentowania Weryfikacja unitarna 2016 została wyłączona

Weryfikacja unitarna 2016

W dniach 10. oraz 17. grudnia odbyła się weryfikacja unitarna, sprawdzająca poziom wyszkolenia rekrutów na poziomie indywidualnym i zespołowym. W czasie weryfikacji sprawdzeniu podlegała wiedza i umiejętności z przedmiotów wyszkolenia bojowego oraz regulaminów. Łącznie 18 zadań praktycznych realizowanych na strzelnicy i pasie taktycznym oraz test pisemny. Egzamin był zwieńczeniem czteromiesięcznego szkolenia podstawowego, a rekruci którzy go ukończyli z wynikiem pozytywnym, zostali przyjęci w poczet członków stowarzyszenia, by wraz z nowym rokiem przystąpić do kolejnego modułu szkoleniowego – Kursu Piechoty.

14855980_1883978061833266_1782767077846982166_o

12 listopada 2016
by Administator
Możliwość komentowania III zajęcia unitarne została wyłączona

III zajęcia unitarne

22/23 PAŹDZIERNIK 2016. Drugi kurs unitarny powoli dobiega końca. Trzecie zajęcia plutonu szkolnego rozpoczęły się tradycyjnie musztrą, w czasie której kursanci uczyli się chwytów karabinkiem, oddawania honorów przez pojedynczego żołnierza, występowania z szyku oraz oddawania honorów pododdziałem.

Następnie w czasie sześciogodzinnego bloku z przedmiotów wyszkolenia bojowego, realizowano zagadnienia z taktyki, łączności, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz obrony przed bronią masowego rażenia. W czasie tych zajęć szkoleni uczyli się sygnałów dowodzenia, obowiązków żołnierza w patrolu pieszym, oraz podstawowych szyków sekcji lekkiej piechoty. Panadto nauczano wykonywania pojedynczego okopu do postawy leżąc, przeznaczenia i posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami (ISOPS) oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej – dyscypliny radiowej, nawiązywania i sprawdzania łączności i przesyłania meldunków w sieci radiowej.

Po przerwie wznowiono szkolenie z taktyki w czasie których nauczano standardowych procedur operacyjnych (SOP) piechoty – reakcji na ogień pośredni i flary oświetleniowe, oraz w czasie zajęć z SERE – wykonywania schronienia przy użyciu tarpu oraz podstaw dyscypliny bojowej w czasie bytowania w terenie.

Sobotnie zajęcia zakończyły się treningiem pracy na broni, a nocleg z soboty na niedzielę odbył się w terenie.

W niedzielę w godzinach porannych przeprowadzono strzelania na różnych odległościach (od 10 do 100 metrów), z ograniczeniem czasowym. Każdy kursant wystrzelił łącznie 100 sztuk naboi 7,62 x 39 mm.

14249845_1855770137987392_1628670769655921096_o

12 listopada 2016
by Administator
Możliwość komentowania II zajęcia unitarne została wyłączona

II zajęcia unitarne

3/4 WRZESIEŃ 2016. Drugie zajęcia unitarne nowego naboru, w czasie których nauczano zagadnień z musztry, terenoznawstwa, szkolenia ogniowego, taktyki oraz SERE. W czasie zajęć z terenoznawstwa szkoleni uczyli się pracy z mapą – w tym orientacji topograficznej, wyznaczania i odczytywania odległości i azymutów. Posługiwania się busolą w terenie, kontroli odległości parokrokami, odczytywania z mapy współrzędnych w systemie meldunkowym MGRS (Military Grid Reference System), a także posługiwania się GPS-em. W czasie ćwiczeń praktycznych wykonano marsze – na postawie mapy oraz na azymut.
Celem zajęć ze szkolenia ogniowego oraz taktyki była nauka poruszania się dwuosobowych zespołów na polu walki pod ogniem przeciwnika oraz współdziałanie w użyciu granatów ręcznych. W czasie zajęć z SERE nauczano podstawowych sposobów wzniecania ognia, oraz pozyskiwania i uzdatniania wody. Zajęcia sobotnie zakończyły się treningiem pracy na broni.
W niedzielę przeprowadzono strzelania z broni palnej – szybkiego składania się do celów w różnych kierunkach w ogniu celowanym oraz strzelania z różnych postaw strzeleckich. Każdy szkolony wystrzelił 80 szt. naboi 7,62 x 39 mm.